zumo

zumo en chino

zumo
español traducción al español
果汁
Guǒzhī
chino traducción al chino