múrido

múrido en chino

múrido
español traducción al español
Shǔ
chino traducción al chino