apuro

apuro en chino

apuro
español traducción al español
麻烦
Máfan
chino traducción al chino